Về việc: Công bố, công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao thuê tài sản công năm 2023

Scan_0001 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *