Lịch sử hình thành và phát triển

Giai đoạn 1965 – 1975: Bước đầu xây dựng và phát triển Bệnh viện Đông y Nam Hà
Giai đoạn 1976 – 1985: Bệnh viện Y học dân tộc Nam Hà ngày một trưởng thành
Giai đoạn 1986 – 1995: Từng bước hiện đại hóa Bệnh viện chuyên khoa Y học cổ truyền
Giai đoạn 1996 – 2009: Tiếp tục xây dựng bệnh viện theo hướng Đa khoa Y học cổ truyền
Giai đoạn 2010 – 2015: Hiện đại hóa – Phát triển Bệnh viện Y Học Cổ Truyền trong thời kỳ hội nhập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *