Ngày 15/10/2019 Giám đốc Trương Thi Thu Hồng đọc và trao quyết định bổ nhiệm với các vị trí : Phó trưởng khoa và điều dưỡng trưởng khoa.

Đồng chí Lưu Thị Mỹ Lệ – Phó trưởng Khoa Nội.

Đồng chí Ninh Thị Miền – Phó trưởng Khoa Ngoại.

Đồng chí Trần Quyết Thắng – Phó trưởng khoa Khám Bệnh.

Đồng chí Vũ Văn Hậu – Phó trưởng khoa PHCN.

Đồng chí Đỗ Văn Khải – Phó trưởng Khoa Phụ.

Đồng chí Vũ Thị Thanh – Điều dưỡng trưởng khoa PHCN.

Đồng chí Trương Phạm Hồng Nhung – Điều dưỡng trưởng khoa Nội.

Đồng chí Vũ Thị Hằng – Điều dưỡng trưởng khoa Phụ.

Giám đốc Bệnh Viện đọc quyết định bổ nhiệm.
Đồng chí Lưu Thị Mỹ Lệ – Phó trưởng Khoa Nội
Đồng chí Ninh Thị Miền – Phó trưởng Khoa Ngoại
Đồng chí Trần Quyết Thắng – Phó trưởng khoa Khám Bệnh
Đồng chí Vũ Thị Thanh – Điều dưỡng trưởng khoa PHCN
Đồng chí Trương Phạm Hồng Nhung – Điều dưỡng trưởng khoa Nội
Đồng chí Vũ Thị Hằng – Điều dưỡng trưởng khoa Phụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *