Ngày 05/04/2021 Chi bộ Bệnh viện YHCT đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *